Van AZR naar iWMO en iWLZ

Over iWMO (-module) en iWLZ (-module)

iWmo is een standaard die ontwikkeld is om gemeenten en andere betrokken partijen te ondersteunen bij de transitie van AWBZ naar Wmo 2015. iWmo biedt inzicht in de informatiestromen binnen de nieuwe Wmo tussen gemeenten en zorgaanbieders.

In het Wmo-berichtenverkeer wisselen partijen informatie uit over de producten en diensten die worden geleverd. Hierbij is het uitgangspunt dat gemeenten beleidsvrijheid hebben in de uitvoering van de Wmo. De iWmo-standaard is daarvoor een uitstekend ondersteunend instrument. Bij de inrichting van iWmo konden de betrokken partijen putten uit de ruime ervaring die binnen de AWBZ is opgedaan met de ontwikkeling van standaarden.


Specificaties en BEP-model

De specificaties van iWmo staan inmiddels vast, vanaf 1 januari 2015 kunnen gemeenten er daadwerkelijk mee werken. De specificaties van iWmo zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van zorgaanbieders, gemeenten, softwareleveranciers, zorgkantoren, CAK, SVB, KING, VNG, Vektis, VWS en Zorginstituut Nederland. De specificaties staan in het BEP-model dat duidelijk maakt hoe de Wmo-berichten zich door de keten bewegen


De iWMO module

De iWMO module is optioneel verkrijgbaar bij het Thuiszorgplanner abonnement.


iWLZ

Het kabinet heeft per 1 januari 2015 de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) ingevoerd. De Wlz neemt de plaats in van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Om de gewijzigde informatievoorziening op te vangen, heeft Zorginstituut Nederland samen met alle ketenpartners gewerkt aan iWlz, de nieuwe tandaard die per 1 januari 2015 AZR vervangt.

iWlz is een systematiek om cliënten in alle fasen van de Wlz-keten te volgen: van de indicatie via zorgtoewijzing en levering tot de vaststelling van de eigen bijdrage. Elke ketenpartij geeft via iWlz de informatie door die belangrijk is voor de volgende partij. Het informatieverkeer verloopt via elektronische berichten, en op basis van afspraken en landelijk vastgestelde standaarden: de Externe Integratiestandaarden (EI). De Wlz-ketenpartijen wisselen alle informatie in gestandaardiseerde vorm uit.

Elke partij heeft een eigen taak in het proces: het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) indiceert, het zorgkantoor wijst de zorg toe, de zorgaanbieder levert vervolgens die zorg en het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stelt tot slot de eigen bijdrage vast. De basis voor iWlz werd gelegd in 2000. Als voorloper ging dat jaar AZR van start, de AWBZ-brede zorgregistratie. Het maakte deel uit van het project Modernisering AWBZ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het doel van iWlZ is onveranderd: een snelle en efficiënte inzet van zorg ondersteunen en bijdragen aan een afname van administratieve lasten. Daarnaast moet iWlz een betrouwbare en duurzame bron van informatie zijn over Wlz-zorg.


De iWLZ module

De iWLZ module is optioneel verkrijgbaar bij het Thuiszorgplanner abonnement.

Nieuws

Mobiele app voor Andriod en i-Phone

aug 18, 2016
Vanaf heden kan via de app-store van Apple en Google Playstore de mobiele app van de…
Lees meer...

De ZZP Thuiszorgplanner is nu beschikbaar!

mei 22, 2014
De compacte uitgave van de Thuiszorgplanner voor ZZP'ers is geïntroduceerd! Door middel…
Lees meer...

Demoversie aanvragen

Probeer gratis 30 dagen lang een volwaardige versie...

iWLZ, iWMO en CAK

Koppelingen met diverse boek- houd- en salarisadministratie- software en/of Zorgkantoren..

Mini Thuiszorgplanner

Mini Thuiszorgplanner