Nieuwsbrief PREM december 2021

De PREM via de Thuiszorgplanner

Vanaf heden is het mogelijk om de PREM af te nemen via de Thuiszorgplanner!

Wat is de PREM? 

De PREM is een landelijk afgestemde meetmethode voor de wijkverpleging om patiënten ervaringen te meten. Dit gebeurd aan de hand van een (korte) vragenlijst, die vervolgens aangeleverd dient te worden bij een erkend meetbureau.

Is Coolweb een officieel meetbureau?

Wij zijn als Coolweb geen officieel meetbureau. Dit houdt in dat wij het afnemen van de vragenlijsten, niet voor jullie uit handen kunnen nemen. Wel hebben wij het volgende mogelijk gemaakt:

 • De cliënten kunnen zelf de PREM vragenlijst invullen via het cliëntenportaal.
 • De PREM vragenlijst kan door jullie als zorgaanbieder afgenomen middels een fysiek interview.
 • De PREM vragenlijst kan door jullie als zorgaanbieder afgenomen worden middels een telefonisch interview.

Vervolgens zullen wij de afgenomen PREM formulieren volgens alle eisen, voorwaarden en criteria aanleveren bij het meetbureau Mediquest.

Wat zijn de kosten voor de PREM via de Thuiszorgplanner?

Aangezien het het eerste jaar is dat wij de PREM beschikbaar stellen voor al onze klanten, zullen er dit jaar geen kosten verbonden zijn aan het verwerken van de vragenlijsten en het aanleveren aan Mediquest.

 

Handleiding werken met de PREM in de Thuiszorgplanner

Formulieren activeren

Om aan de slag te gaan met de PREM, dienen allereerst het “Toestemmingsformulier PREM” en het formulier “PREM Wijkverpleging 2021- 2023” geactiveerd te worden in de zorgdossiers. Dit doe je via de volgende stappen:

 • Stap 1: Klik op “Instellingen” .
 • Stap 2: Klik op “Instellingen”.
 • Stap 3: Klik op “Zorgdossiers.

Onder “Zorgdossiers” zie je nu alle formulieren op alfabetische volgorde staan. Klik op “Aan” achter “Toestemmingsformulier PREM” en “PREM Wijkverpleging 2021-2023”.

Toestemmingsformulier laten tekenen

Om de PREM af te mogen nemen, dient een cliënt hier eerst akkoord mee te gaan doormiddel van het tekenen van het toestemmingsformulier. Dit kan via de volgende stappen:

 • Stap 1: Klik op “Cliënten”.
 • Stap 2: Klik op “Overzicht”.
 • Stap 3: Klik op desbetreffende cliënt.
 • Stap 4: Klik op “Zorgdossier”.
 • Stap 5: Klik op “Nieuw formulier”.
 • Stap 6: Klik op “Toestemmingsformulier PREM”.
 • Stap 7: Klik op “Opslaan”.

Het formulier is nu toegevoegd aan het zorgdossier.

 • Stap 8: Klik op het toegevoegde toestemmingsformulier.

Links boven staat nu: “Ondertekenen cliënt”.

 • Stap 9: Klik op “Ondertekenen cliënt”.
 • Stap 10: Laat de cliënt een handtekening toevoegen.
 • Stap 11: Klik op “Opslaan”.

De PREM afnemen

Zodra het toestemmingsformulier getekend is, kan de PREM afgenomen worden via het formulier “PREM Wijkverpleging 2021-2023”. Dit doe je via de volgende stappen:

 • Stap 1: Klik op “Cliënten”.
 • Stap 2: Klik op “Overzicht”.
 • Stap 3: Klik op desbetreffende cliënt.
 • Stap 4: Klik op “Zorgdossier”.
 • Stap 5: Klik op “Nieuw formulier”.
 • Stap 6: Klik op “PREM Wijkverpleging 2021-2023”
 • Stap 7: Selecteer bij “Methode uitvraag van PREM Wijkverpleging” op welke manier je de PREM af gaat nemen.

Kies je hier voor “online vragenlijst via ECD”, dan hoef je alleen nog op “Opslaan te klikken”. Vervolgens kan de cliënt door in te loggen in het cliëntenportaal via “Zorgdossier”-> “PREM Wijkverpleging 2021-2023” het vragen formulier vinden, om deze vervolgens digitaal in te vullen.

Selecteer je “Fysieke interviews, door medewerkers zorgaanbieder” of  “Telefonische interviews, door medewerkers zorgaanbieders”. ga dan door naar de volgende stappen:

 • Stap 8: Selecteer op het moment dat je de PREM gaat afnemen bij “Reden retour”: “n.v.t.” Mocht het zo zijn dat de PREM toch niet afgenomen kan worden, dan kies je hier uiteraard de reden waarom de PREM niet afgenomen wordt.

Zodra je “n.v.t.” hebt geselecteerd bij “Reden retour”, zal de vragenlijst verschijnen.

 • Stap 9: Vul de volledige vragenlijst in.
 • Stap 10: Klik op “Opslaan”.

De PREM vragenlijst is nu volledig ingevuld en opgeslagen.

Let op! Als er meerdere PREM formulieren ingevuld worden bij één cliënt, zal alleen het laatst toegevoegde formulier meegenomen worden in de aanlevering aan Mediquest. (Ook als deze niet volledig ingevuld is en een eerder formulier wel).

PREM afnemen via de app

Uiteraard is het ook mogelijk om de zorgverleners de PREM af te laten nemen via de app. Het is hierbij mogelijk om het PREM formulier van te voren al klaar te zetten in het zorgdossier of om de zorgverlener het formulier zelf toe te laten voegen.